ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Софроний Врачански"

Адрес: ж.к. "Люлин 8", ул. "Крим" № 26 – 28
Директор: Калин Петков
Тел.: 0885946647