ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Паисий Хилендарски"

Адрес: ж.к. "Люлин 8", ул. "Крим" № 30 – 30а
Директор: Калин Петков
Тел.: 0885946647