Назад

ТОМЕКОМ ЕООД


До ТОМЕКОМ ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Средец, ул. Хан Крум 32, ет. 6
Представлявано от: Васил Яворов ДжиджевУведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в дирекция „Общински приходи“, отдел "Ревизии и събиране на вземания", ул. "Чамкория" № 1 при Мирослава Александрова Дамянова, главен инспектор, в стая , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Съобщение по чл.32 от ДОПК № СФД21-ТД26-347/11.03.2021.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 11.03.2021