Назад

Трети бюлетин по проект NewGenerationSkills (юни – декември 2018)

Проектът NewGenerationSkills достигна още един етап от изпълнението си

През есента на 2018 г. в седем европейски града стартираха обучителните програми на Лабораториите за иновации с голямо очакване и ентусиазъм от техните основатели. Обучителните занятия и съпътстващите ги събития търсят отговори на важни въпроси за съвременния свят като „Как една вълнуваща бизнес идея може да се превърне в печеливш бизнес модел?” или „Как младите хора могат да използват съществуващите си технологични умения на пазара на труда?“, „Защо трябва да се занимаваме с местните социални проблеми и можем ли да ги решим?“

Основните теми и отчетът от изпълнените дейности, както и досега постигнатите резултати в Лабораторията за иновации, са представени в седемте града, участващи в проекта.

Трети бюлетин по проект NewGenerationSkills (юни – декември 2018)