08.01.2020
Бюджет на Столична община за 2020 финансова година
...

02.01.2019
Бюджет на Столична община за 2019 финансова година
...

21.12.2017
Бюджет на Столична община за 2018 финансова година
...

04.10.2016
Бюджет на Столична община за 2017 финансова година
...

04.10.2016
Бюджет на Столична община за 2016 финансова година
...

04.10.2016
Бюджет на Столична община за 2015 финансова година
...

04.10.2016
Бюджет на Столична община за 2014 финансова година
...