Назад

Конкурс "Младежки свят и доброволчество" (2017 година, приключил)

За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”, Асоциация за развитие на София, Форум "Демокрит", Форум „Наука", Националната спортна академия "Васил Левски", инициират конкурс за младежки инициативи и доброволчески практики.

Проектните идеи за участие в конкурса ще се подават в Столичната община на адрес: ул. „Московска” 33, на вниманието на д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столичната община, в срок до 31 януари 2017 г.

Покана за участие в конкурса
Формуляр за участие в конкурса/проектна идея
Процедура при обявяване на финансиране на проектна идея за участие в конкурса
Заявление по образец

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че всички организации и образователни институции, участвали в конкурси „Нашият училищен спортен празник” и „Младежки свят и доброволчество” ще бъдат поканени да присъстват на тържествена церемония, която ще се проведе в Столична община, през м. март 2017 г.

На предстоящата церемония ще бъдат обявени резултатите от конкурсите и наградени най-добрите проектни идеи.

Покана

Празничната церемония по награждаване на отличените в двата конкурса –  „Младежки свят и доброволчество” и „Нашият училищен спортен празник”, ще се състои на 16 март (четвъртък) 2017 г. , 16.00 ч., в зала № 5, ет. 5, в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Отправяме покана за присъствие към представители на кандидатствалите институции, директори на образователни институции, учители, ученически съвети/парламенти, студентски съвети, неправителствени организации.

С цел по-добра организация за провеждането на церемонията, настаняването на всички поканени представители е за времето от 15.40 до 15.50 ч.