Назад

Годишни планове за младежки дейности за 2016 и 2017 година

Годишен план-програма за младежки дейности за 2016 година

Разработеният Годишен план-програма за младежки дейности цели създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане у тях на активна гражданска позиция и включване в процеса на вземане на решения.
 

План за действие в изпълнение на Стратегията за младите хора на София за 2017 година