Заглавие Дата на публикуване
Столична община – отчуждаване на имот във връзка с реализацията на обект, попадащ в улица, трасе на метрополитен и метростанция III – 18 в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от км 11+966,34 /МС 14-III/ до км 15+744,00 /МС 18-III/“ съгласно влязъл в сила ПУП на кв. „Горна баня“. 14.06.2017
Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. "Модерно предградие" и вътрешноквартална ВиК мрежа, район "Връбница“, гр. София" 02.06.2017
Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и „ВиК“ мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – „I етап“. 13.03.2017
Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“ по ул. „357“ и ул. „367“ 26.01.2017
Столична община – отчуждаване на имоти за реализиране на обект: „Реконструкция на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”, гр. София съгласно влязъл в сила ПУП на местност „Павлово – Бъкстон” 23.01.2017
Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с реализирането на обект „Изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „З-ти Март” – ул. „Филиповско шосе” и „Софийски околовръстен път” 11.01.2017