Обратно Столична община – предстоящо отчуждаване във връзка с реализацията на обект „Пробив бул. „Д-р Петър Дертлиев“ Софийски околовръстен път“ за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от ЗОС съгласно ПУП/ЗРП, м. „ж.к. „Люлин“ – разширение, запад“

Публикувано на 28.11.2017 г.
 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект „Пробив бул. „Д-р Петър Дертлиев“ Софийски околовръстен път“ за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от ЗОС съгласно ПУП/ЗРП, м. „ж.к. „Люлин“ – разширение, запад“, одобрен със Заповед № РД-50-09-159/13.04.1984 г. на главния архитект на гр. София,  предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1380 – незастроен, с площ 3443 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.1327 м. „Джуджано“, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 78 741,00 лева, разпределена на следните собственици:

Петър Траянов Петров – 1/6 ид. част – 13 125,30 лв.

Виолета Николова Петрова – 1/12 ид. част – 6 571,65 лв.

Регина Божилова Терзиева – 1/12 ид. част – 6 571,65 лв.

Любомир Велинов Спасов – 1/6 ид. част – 13 125,30 лв.

Лиляна Стоименова Петрова-Маркова – 1/4 ид. част – 19 685,25 лв.

Гергана Стоименова Икова – 1/4 ид. част – 19 685,25 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1376 – незастроен, с площ 755 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.442, м. „Джуджано“, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 23 843,00 лева, разпределена на следните собственици:

Ангел Георгиев Николов – 1/5 ид. част – 4 768,60 лв.

Веска Петрова Лазарова – 1/10 ид. част – 2 384,30 лв.

Анета Петрова Гроздева – 1/10 ид. част – 2 384,30 лв.

Мариана Петрова Трифонова – 1/10 ид. част – 2 384,30 лв.

Милчо Петров Миланов – 1/10 ид. част – 2 384,30 лв.

Тодор Миланов Иванов – 1/5 ид. част – 4 768,60 лв.

Лина Миланова Иванова – 2/15 ид. част – 3 179,06 лв.

Тодор Методиев Миланов – 1/30 ид. част – 794,77 лв.

Христина Методиева Байрактарова – 1/30 ид. част – 794,77 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1373 – незастроен, с площ 1045 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.330, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 39 155,00 лева, разпределена на следните собственици:

Румен Георгиев Китов – 1/3 ид. част – 13 051,67 лв.

Валерий Илиев Стоянов – 1/3 ид. част – 13 051,67 лв.

Вица Йосифова Миленкова – 2/9 ид. част – 8 701,10 лв.

Виолета Йорданова Андонова – 1/18 ид. част – 2 175,28 лв.

Николай Йорданов Николов – 1/18 ид. част – 2 175,28 лв.

 

ПИ с идентификатор 68134.4362.21 – незастроен, с площ 429 кв. м, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 16 074,00 лева, разпределена на следните собственици:

Иван Първанов Станоев – 1/10 ид. част – 1 607,40 лв.

Петър Тодоров Първанов – 1/20 ид. част – 803,70 лв.

Григор Тодоров Станоев – 1/20 ид. част – 803,70 лв.

Антоанета Драганова Спасова – 1/20 ид. част – 803,70 лв.

Владимир Драганов Владимиров – 1/20 ид. част – 803,70 лв.

Ивайло Геров Колев – 1/20 ид. част – 803,70 лв.

Красимир Борисов Мутафчийски – 1/20 ид. част – 803,70 лв.

Станка Божкова Ангелова-Петрова – 1/5 ид. част – 3 214,80 лв.

Цвета Ангелова Георгиева – 1/10 ид. част – 1 607,40 лв.

Антоан Василев Георгиев – 1/10 ид. част – 1 607,40 лв.

Теменужка Благоева Тодорова – 1/10 ид. част – 1 607,40 лв.

Йорданка Благоева Алексова – 1/10 ид. част – 1 607,40 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1374 – незастроен, с площ 648 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.441, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 20 464,00 лева, разпределена на следните собственици:

Костадин Йорданов Иванов – 1/5 ид. част – 4 092,80 лв.

Герасим Йорданов Иванов – 1/5 ид. част – 4 092,80 лв.

Павлина Иванова Иванова – 2/15 ид. част – 2 728,53 лв.

Йордан Христов Йорданов – 1/30 ид. част – 682,13 лв.

Георги Христов Йорданов – 1/30 ид. част – 682,13 лв.

Тодорка Цветанова Иванова – 1/5 ид. част – 4 092,80 лв.

Николай Симеонов Иванов – 1/5 ид. част – 4 092,80 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1378 – незастроен, с площ 1613 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.444, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 50 939,00 лева, разпределена на следните собственици:

Станка Павлова Мишева – 1/2 ид. част – 25 469,50 лв.

Траянка Асенова Лазарова – 1/3 ид. част – 16 979,66 лв.

Венета Павлова Янкова – 1/12 ид. част – 4 244,92 лв.

Димитър Павлов Павлов – 1/12 ид. част – 4 244,92 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1383 – незастроен, с площ 77 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.447, м. „Джуджано“, район „Люлин“. Сумата за обезщетение е: 3 080,00 лева, разпределена на следните собственици:

Величка Христова Алексиева – 1/8 ид. част – 385,00 лв.

Таня Жорова Кацарова – 1/16 ид. част – 192,50 лв.

Енрико Жоров Кацаров – 1/16 ид. част – 192,50 лв.

Любимка Боянова Иванова-Николова – 1/8 ид. част – 385,00 лв.

Иванчо Боянов Гълъбов – 1/8 ид. част – 385,00 лв.

Виолета Гълъбова Созанова – 1/4 ид. част – 770,00 лв.

Марийка Арсова Пеева – 1/12 ид. част – 256,67 лв.

Евгени Боянов Стойков – 1/12 ид. част – 256,67 лв.

Виолета Методиева Стойкова – 1/18 ид. част – 171,10 лв.

Иван Йорданов Стойков – 1/72 ид. част – 42,78 лв.

Методи Йорданов Стойков – 1/72 ид. част – 42,78 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Люлин”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/