Назад

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с обект „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, кв. 7, м. НПЗ „Илиянци – запад“, район „Надежда“, гр. София"

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповеди за отчуждаване на имоти на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, кв. 7, м. НПЗ „Илиянци – запад“, район „Надежда“, гр. София.“

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-62/21.09.2017 г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-63/21.09.2017 г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-64/21.09.2017 г.