ДОКУМЕНТИ


Проект "Партньорства за творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината" (финален документ)

Проект „Партньорства за творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината”

"Свободна творческа сцена на София - анализи, становища и документи 2016" (проект "Споделена визия")

"Свободна творческа сцена на София - предложение за стратегия за развитие (проект "Споделена визия")

Статут на Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата по Протокол № 35 от 22.06.2017 г.

Критерии за оценка на предложенията за присъждане на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата (за периода 1 юли 2017 г. – 1 юли 2018 г.)

Статут на Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата по Протокол № 112 от 28.06.2007 г.
Приет с Решение № 593 на Столичен общински съвет от 28.06.2007 година
Изменен с Решение № 500 на Столичен общински съвет от 24.04.2008 година
Изменен с Решение № 210 на Столичен общински съвет от 23.04.2015 година
Изменен с Решение № 326 на Столичен общински съвет от 28.05.2015 година

Статут на рок и блус фестивал "Цвете за Гошо"
Приет с Решение № 226 на Столичен общински съвет от 16.05.2013 година

Регламент на Национален детски конкурс за авторска приказка "Ще ти разкажа приказка"
Решение № 44 на Столичен общински съвет от 08.12.2011 година за учредяване на конкурса