СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Методи Лалов и Яна Тодоранова – общински съветници
Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

- по електронен път:
На ел. поща: metodilalov@gmail.com
Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.

4. Съдържание на документацията:
Доклад с рег. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

5. Координати за връзка:
-    Методи Лалов – общински съветник; ел. поща: metodilalov@gmail.com
- Виолета Захариева – юрисконсулт, дирекция „Секретариат на СОС“, ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; тел. 029377338

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Становища

Становище от Петко Горанов, кмет на район "Студентски" (публикувано на 23.03.2020 г.)

Становище от Евдокия Димитрова (публикувано на 08.04.2020 г.)

Предложения от Драгомир Гелев (публикувано на 13.04.2020 г.)