УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Иванка Благова, старши експерт в дирекция  „Секретариат на СОС“
  • Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

По електронен път:

  • На ел. поща: i.blagova@sofia.bg;
  • На вниманието на: Иванка Благова, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 01.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 17.06.2022 г. до 17.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад № СОА22-ВК66-6504/17.06.2022 г.

5. Координати за връзка:

Иванка Благова, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“, email: i.blagova@sofia.bg, тел: 02/9377384

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Становища:

Становище на Ганчо Ганчев  (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Р. Златева-Узунова (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Станислава Георгиева (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Тервел Няголов  (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Елица Димитрова (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Георги Митов  (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Стоян Мoмов  (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Ангелина Атанасова (публикувано на 21.06.2022 г.)
Становище на Иво Костадинов  (публикувано на 22.06.2022 г.)
Становище на Николай Георгиев  (публикувано на 22.06.2022 г.)
Становище на Маргарита Куманова  (публикувано на 23.06.2022 г.)
Становище на "Метрополитен" ЕАД (публикувано на 23.06.2022 г.)
Становище на Иван Бончев   (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на А.А    (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Е. Масиел  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Стефка Дончева  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Веселка Василева  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Ивайло Вълков  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Васил Велев  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Димитрина Рускова  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Янко Александров   (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Деница Панталеева (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Симеон Ставрев и Михаил Паргов - общински съветници от КП "Демократична България - обединение" в Столичния общински съвет и Виктор Чаушев - експерт в ПК по транспорт и пътна безопасност в СОС  (публикувано на 27.06.2022 г.)
Становище на Калина Стефанова (публикувано на 28.06.2022 г.)