АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА19-РД07-257/20.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:


1. Район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Захари Зограф“ № 66, секция 008.


Заповед № СОА19-РД07-252/20.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като откривам следния адрес, на който може да се извършва
адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:


1. с. Негован, ул. „Извора“ № 1А.


Заповед № СОА19-РД07-251/14.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 19 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Люлин“, ул. „3-та“ № 32Б.


Заповед № СОА19-РД07-250/14.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Родна стряха“ № 3, секция 072.


Заповед № СОА19-РД07-249/14.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Зографи Молерови“ № 2Б, секция 007.


Заповед № СОА19-РД07-248/12.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09- 1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Триадица“, ул. „Никола Крушкин – Чолака“ № 21.


Заповед № СОА19-РД07-247/12.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. "Петър Дипларов" № 11А.


Заповед № СОА19-РД07-246/12.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, м. Муртеница № 111.


Заповед № СОА19-РД07-245/12.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. „Костадин Трайков“ № 3.


Заповед № СОА19-РД07-244/12.08.2019 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Кубратово, ул. „Стефан Стамболов“ № 19.