Заглавие Дата на публикуване
Детска градина № 68 „Ран Босилек“, район "Люлин" (шах) 07.09.2021
Детска градина № 146 „Звездица”, район "Кремиковци" (английски език) 03.09.2021
Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (логопед) 31.08.2021
Детска градина № 193 „Славейче”, район "Лозенец" (спортно-подготвителни и двигателни дейности) 31.08.2021
Детска градина № 123 „Шарл Перо”, район "Младост" (плуване) 31.08.2021
Детска градина № 34 „Брезичка”, район "Изгрев" (английски език, български танци, традиции и обичаи с корепетитор на живо, плуване, изящни изкуства и арт терапия, спортни игри и спортна анимация, туризъм - ориентиране с топка) 30.08.2021
Детска градина № 30 „Радецки”, район "Изгрев" (английски език, латино и модерни танци, народни танци, спортни игри и футбол) 27.08.2021
Детска градина № 45 „Алиса”, район "Сердика" (английски език, подвижни игри с топка, шах) 27.08.2021
Детска градина № 17 „Мечо пух”, район "Младост” (народни танци, подвижни игри с топка) 26.08.2021
Детска градина № 31 „Люлин”, район "Люлин” (английски език, народни и модерни танци с корепетитор, подвижни игри с топка, приложно изкуство с глина, аеробика и гимнастика) 26.08.2021