Назад

Детска градина № 74 „Дъга”, район "Подуяне" (английски език; приложни изкуства; български народни танци; карате)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 74 „Дъга” извън основните форми на педагогическо взаимодействие 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 74 „Дъга”, район "Подуяне", за: 

- английски език;
- български народни танци; 
- карате;
- приложни изкуства.