Назад

Детска градина № 68 „Ран Босилек”, район "Люлин" (шах, визуални изкуства и арттерапия, латино и модерни танци, народни танци)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 68 „Ран Босилек”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 68 „Ран Босилек”, район "Люлин", за: