Обратно Детска градина № 37 "Вълшебство", район "Витоша" (визуални изкуства и арттерапия, вокално пеене, подвижни игри с топка, балет, народни танци, латино и модерни танци, ментална математика, театрално изкуство, таекуондо, йога)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 37 "Вълшебство"


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 37 "Вълшебство", район "Витоша", за:

 - визуални изкуства и арттерапия
 - вокално пеене
 - подвижни игри с топка
 - балет
 - народни танци
 - латино и модерни танци
 - ментална математика
 - театрално изкуство
 - таекуондо
 - йога