Назад

Детска градина № 32 „Българче”, район "Люлин" (народни танци, подвижни игри с топка, английски език, визуални изкуства и арттерапия, модерни танци)


 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 32 „Българче”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 32 „Българче”, район "Люлин", за: