Назад

Детска градина № 193 „Славейче”, район "Лозенец" (танци на народите, английски език с музика, визуални изкуства и арттерапия, логопед)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г. и учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 193 „Славейче”, район "Лозенец", за: