Обратно Детска градина № 142, район "Красно село" (вокално пеене, приложни изкуства, спортно-подготвителни и двигателни дейности, английски език, карате, модерни танци, народни танци, плуване, йога за деца)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 142, район "Красно село", за: