Назад

Детска градина № 125 „Усмивка”, район "Овча купел" (изкуствознание и приложни дейности, латино и модерни танци, футзал, аеробика и гимнастика, английски език, български народни танци и танци на народите)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2021/2022 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 125 „Усмивка”, район "Овча купел", за: