Назад

Детска градина № 119 „Детска планета”, район "Възраждане" ( мултимедиен английски език; туризъм, ориентиране и спортна анимация с топка)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи и за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 119 „Детска планета”, район "Възраждане", за три учебни години 2021/22; 2022/23 и 2023/24


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 119 „Детска планета”, район "Възраждане", за:
туризъм, ориентиране и спортна анимация с топка
мултимедиен английски език