Обратно Детска градина № 117 „Надежда”, район "Младост" (английски език с музикален час, йога за деца, народни танци, латино и модерни танци)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ  № 117 „Надежда” за учебната 2021/2022 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 117 „Надежда”, район "Младост", за: английски език с музикален час, йога за деца, народни танци, латино и модерни танци.