Назад

Детска градина № 174 „Фют”, район "Лозенец" (английски език, модерни и латино танци и визуални изкуства и арттерапия)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 117 „Фют”, район "Лозенец", за:
английски език
модерни и латино танци
визуални изкуства и арттерапия