Назад

Детска градина № 112 „Детски свят”, район "Витоша" (подвижни игри с топка, логопед)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ  № 112 „Детски свят”, район "Витоша", за учебната 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 12 „Детски свят”, район "Витоша", за: подвижни игри с топка, логопед.