Назад

Детска градина № 101 „Ябълкова градина”, район "Люлин" (подвижни игри с топка, визуални изкуства и арттерапия )

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 101 „Ябълкова градина”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 111 „Корабче”, район "Лозенец", за: