Назад

Детска градина № 188 „Вяра, надежда, любов”, район "Младост"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за уч.2020/2023 г. в ДГ № 188 „Вяра, надежда, любов"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 188 „Вяра, надежда, любов”, район "Младост", за:

1. Английски език
2. Танци
3. Спортно-подготвителни и двигателни дейности
4. Приложно изкуство
5. Йога
6. Логопед
7. Тенис на маса.