Назад

Детска градина № 18 „Детски свят”, район "Средец"


Обява за конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 18 „Детски свят”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 18 „Детски свят”, район "Средец", за: плуване.