Назад

Детска градина № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец"


Обява относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец",  за: ударни инструменти.