Назад

Детска градина № 98 "Слънчевото зайче", район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни изисквания

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 98 “Слънчевото зайче”, район  "Младост", за: английски език, народни танци, модерни и спортни (латиноамерикански и стандартни) танци, аеробика и гимнастика.