Назад

Детска градина № 144 "Ханс Кристиан Андерсен", район "Искър"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни изисквания

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 144 "Ханс Кристиан Андерсен", район "Искър", за: английски език, модерни и латино (спортни) танци.