Назад

Детска градина № 81 „Лилия”, район "Възраждане"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 81 „Лилия” извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 81 „Лилия”, район "Възраждане", за: танци на народите, подвижни игри с топка, плуване.