Назад

Детска градина № 75 „Сърчице”, район "Младост"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 75 „Сърчице”, район "Младост", град София

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 75 „Сърчице”, район "Младост", за:

- Английски език
- Народни танци
- Модерни танци
- Балет
- Изобразително изкуство
- Таекуондо
- Плуване.