Назад

Детска градина № 70 „Пролет”, район "Младост"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 70 „Пролет”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 70 „Пролет”, район "Младост", за: народни танци, английски език, модерни танци, спортно-подготвителна и двигателна дейност.