Обратно Детска градина № 66 „Елица”, район "Панчарево"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 66  „Елица”, район "Панчарево",  за: английски език, латино и модерни танци, народни танци, плуване, йога, спортно-подготвителна дейност с топка.