Назад

Детска градина № 63 „Слънце”, район "Сердика"

 

Обява относно конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 63 „Слънце”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 63 „Слънце”, район "Сердика", за:

- Приложни изкуства
- Английски език
- Народни танци
- Художествена гимнастика
- Логопед
- Шах.