Назад

Детска градина № 60 „Бор”, район "Витоша"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 60 „Бор“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 60 „Бор”, район "Витоша", за:

- английски език;
- народни танци;
- приложни изкуства;
- футбол и изправителна гимнастика.