Назад

Детска градина № 56 „Здравец”, район "Младост"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителна образователна дейност в детска градина № 56 „Здравец”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 56 „Здравец”, район "Младост", за: английски език, народни танци, латино танци, приложни изкуства, плуване, футбол, йога.