Обратно Детска градина № 49 „Радост”, район "Изгрев"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 49 „Радост”, район "Изгрев"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 49 „Слънце”, район "Изгрев" за: английски език, балет, фолкнетика, йога,  приложно-декоративни дейности, плуване, латиноамерикански танци, спортно-подготвителни игри с топка.