Назад

Детска градина № 47 „Незабравка”, район "Люлин"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителна образователна дейност в Детска градина № 47 „Незабравка”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 47 „Незабравка”, район "Люлин", за: английски език, логопед, народни танци, приложно изкуство, театрално изкуство, футбол.