Назад

Детска градина № 38 „Дора Габе”, район "Надежда"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности на ДГ № 38 "Дора Габе"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 38 „Дора Габе”, район "Надежда", за: плуване, латино и модерни танци, футбол, народни танци.