Назад

Детска градина № 35 „Щастливо детство”, район "Люлин"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 35 ”Щастливо детство” извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 35 „Щастливо детство”, район "Люлин", за:
- логопед;
- народни танци;
- латино и модерни танци;
- английски език.