Назад

Детска градина № 3 „Детелина”, район "Панчарево"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 3 „Детелина”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 3 „Детелина”, район "Панчарево", за: футбол, народни танци.