Назад

Детска градина № 29 „Слънце”, район "Изгрев"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 29 „Слънце”, район "Изгрев"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 29 „Слънце”, район "Изгрев", за: английски език, спортно-подготвителни игри с топка, плуване, приложно-декоративни дейности, фолкнетика.