Назад

Детска градина № 19 „Света София”, район "Лозенец"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за избор на изпълнител за предоставяне на допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 19 „Света София“ за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 19 „Света София”, район "Лозенец", за:

• Английски език – 3 пъти седмично;
• Спортно-подготвителни и двигателни дейности с топка, художествена гимнастика, плуване – 2 пъти седмично;
• Фолкнетика – 2 пъти седмично;
• Приложно-декоративни дейности – 2 пъти седмично;
• Модерни и латинотанци – 2 пъти седмично.