Назад

Детска градина № 186 „Деница”, район "Младост"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън дейностите на ДГ № 186 „Деница” за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 186 „Деница”, район "Младост", за: йога за деца, класически балет, приложни изкуства.