Обратно Детска градина № 18 „Детски свят”, район "Средец"

 

Обява относно провеждане на конкурс за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 18 „Детски свят”, район "Средец", за: йога, таекуон-до, плуване, футбол, модерни танци, приложни дейности, народни танци, художествена гимнастика, солово пеене.