Назад

Детска градина № 178 „Сребърно копитце”, район "Младост"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителна образователна дейност в Детска градина № 178 „Сребърно копитце“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 178 „Сребърно копитце”, район "Младост", за: латино танци.