Назад

Детска градина № 169 „Коледарче”, район "Красна поляна"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни изисквания

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 169 „Коледарче”, район "Красна поляна", за: Френски език.